Integracija umetnostnih pristopov pri pouku/ Ustvarjalno poučevanje skozi gib, lutko, dramo

-Gledališke ali performativne dejavnosti zaobjemajo in združujejo gibalno plesno, lutkovno in dramsko izražanje, dejavnosti, gledališkega performansa, odrske izrazne umetnosti

-Performativne dejavnosti kot dinamična, sodelovalna in najbolj celostna oblika poučevanja in učenja

Metoda dela v študijskem procesu:

-Spoznavanje osnovnih elementov skozi lastno ustvarjalnost in primere iz prakse

-Gledališče kot prostor za pridobivanje spretnosti in veščin poučevanja